HORIZON PRINCIPLE RECRUITMENT

image
 
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮอไรซอน พริ้นซิเพิล จำกัด
เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
ไม่เพียงแค่นายจ้างที่มีความฝัน แต่ลูกจ้างนั้นก็มีความฝันเช่นเดียวกัน หากเส้นขอบฟ้านั้นคือความฝันของแต่ละคน เราทุกคนก็หวังเพียงว่า วันหนึ่งมือของเรานั้นจะได้ไปแตะที่เส้นขอบฟ้า
 
บริษัท Horizon Principle เป็นบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างที่มีความฝันที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมองเส้นขอบฟ้าจากคนละที่
แต่เราเชื่อว่าเส้นขอบฟ้านั้นสามารถเชื่อมถึงกันได้